„Lelkiismeretem Isten Igéjének foglya.” – Luther Márton

Mi, Luther Márton hitének mai örökösei, 


a wormsi birodalmi gyűlés 500. évfordulóján megemlékezünk reformátorunk egykori bátor kiállásáról, és aláírásunkkal kinyilvánítjuk, hogy – mint Luther Márton mai örökösei – mi is osztozunk a reformátor elődök hitében, és ragaszkodunk az evangélikus egyház tiszta és igaz tanításához, így a mi életünk vezérlő alapja is a Szentírás, Isten kinyilatkoztatott Igéje.„Istenünk beszéde mindörökre megmarad!” Ézsaiás 40,8 


Csatlakozom Lutherhez!

A következő adatok megadásával és elküldésével csatlakozni tud Luther Márton mai örököseinek fent olvasható nyilatkozatához. Az elküldött adatok szerkesztés után kerülnek fel az alábbi listára, de az e-mail címeket nem tesszük közzé, megadásukra csupán hitelesítési okból van szükség.  Az online adatlap kitöltése előtt kérjük, olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot!

Aláírók listája

Az aláírásokat 2022. április 18-ig – Luther Máron bátor wormsi kiállása 500. évfordulójának végéig – várjuk ezen a felületen. A beérkezett aláírásokat ellenőrzés után, folyamatosan tesszük közzé. Nem evangélikus vallású testvéreink aláírását elsősorban a hit6.hu oldalon található „Itt állok” felekezetközi kampány felületén várjuk. Álljunk ki együtt a Szentírás mellett!

Abaffy Zoltán (Budafoki Evangélikus Egyházközség; hitoktató)

Adámi Johanna (Sámsonházai Evangélikus Egyházközség; konduktor, hittanár)

Adámi László (Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / helyettes lelkész)

Andorka Gábor (Szekszárd; tanár)

Andorka Miklós (Siófoki Evangélikus Egyházközség; pedagógus)

Antal Katalin (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség; tanár)

Aradi András (Bonyhád-Hidas-Kismányoki Evangélikus Egyházközség; esperes)

Asztalos György (Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas villamosmérnök / presbiter)

Bacsa Ádám (Lucfalvi Evangélikus Egyházközség; műszaki informatikus)

Bacsa András (Sámsonházai Evangélikus Egyházközség; gépkocsivezető / presbiter)

Bacsa Andrásné (Sámsonházai Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Bacsa Bálint (Lucfalvai Evangélikus Egyházközség; diák)

Bacsa Gergely (Lucfalvai Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Bacsa Máté (Lucfalvai Evangélikus Egyházközség; egyetemi tanuló)

Bacsáné Boros Brigitta (Lucfalvai Evangélikus Egyházközség; eladó)

Bajkó Ferenc (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; harangozó)

Bajuszné Orodán Krisztina (Óbudai Evangélikus Egyházközség; hitoktató-lelkész)

Bak Péter (Gyóni Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Bakay Beatrix (Mórichida-Árpási Evangélikus Egyházközség; parókus lelkész)

Bakay Péter (Nemeskér-Szakonyi Társult Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Bakondi József (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Bakondiné Garádi Zita (Budaörsi Evangélikus Egyházközség; hitoktató)

Bakondiné Tóvizi Ágnes (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Balicza Iván (Budavári Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas lelkész)

Bálint Krisztina (Kővágóörs–Révfülöp–Kapolcsi (Sion) Evangélikus Egyházközség; tanár)

Bálintné Sári Judit (Magyargencsi Evangélikus Társegyház; ápolónő)

Bálint Zoltánné (Sámsonházai Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Balogh Ferencné Mária (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas könyvtáros)

Balogh Józsefné (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Balog Melinda (Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Balog Zsófia (Budakeszi; tanár)

Bán Bertalanné (Érdi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Bánfi Andrásné (Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség; tanár)

Banga Imréné (Hódmezővásárhelyi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Bánkiné Révész Adrienn (Orosházi Evangélikus Egyházközség; presbiter, Tipegő istentisztelet koordinátor)

Barabás Nóra (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; színházi sajtóreferens)

Baranka György (Nagytarcsai Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Baranka Mária (Nagytarcsai Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Baranyay Bence (Répcelak–Csánigi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Baráth Tamás (evangélikus; presbiter)

Baráthné Tóth Eszter (Kispesti Evangélikus Egyházközség)

Barcsik Zoltán (Nagybörzsönyi Evangélikus Egyházközség; parókus lelkész)

Battonyai Erzsébet (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Bátkiné Pozsonyi Lídia (Kispesti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Bédi Sándorné (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Beke Ágnes (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; gyógypedagógus)

Békés Tamás (Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / gyülekezeti felügyelő)

Békésy Gyöngyi (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; tanító-hitoktató-TSMT terapeuta/ felügyelő)

Bélész Anita (Aszódi Evangélikus Egyházközség; pénzügyi asszisztens / önkéntes segítő)

Bence Imre (Budavári Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Bencze András (Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Benkóczy Péter (Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Benkő Péter (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Bérces Csaba (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség)

Béres Réka Eszter (Bényei Evangélikus Egyházközség; közgaszdász, webdesigner)

Bereznai Péter (Szentendrei Evangélikus Egyházközség; festőművész)

Berta Ferenc József (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; építészmérnök)

Berta Józsefné (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti tag)

Binderné Sólyom Tünde (Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség; hitoktató)

Bizik Eszter (Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség; pedagógus)

Bizikné Plagányi Erzsébet (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség; nyugdíjas / presbiter)

Dr. Bizik Zsófia (Bicskei Evangélikus Társegyház; ügyvéd)

Blatniczky János (Mendei Evangélikus Egyházközség; nyugalmazott evangélikus lelkész)

Blatniczky János Dániel (Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Blatniczky Jánosné (Mendei Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Dr. Blatniczky László (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség; gyermekgyógyász / tiszteletbeli presbiter)

Bobály Istvánné (Aszódi Evangélikus Egyházközség; tanító)

Bódis-Hamza Kinga Dalma (Ösküi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Bolla Helga (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; gyógypedagógus)

Dr. Bonnyai Zoltán (Kispesti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Dr. Bonnyai Zoltánné (Kispesti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Boros Edit (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

B. Pintér Márta (Budapest – Rákosmente; lelkész)

Breuer Csilla (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Budai Gabriella (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; logisztikus)

Buday Dorottya (Budapest–Kelenföldi Evangélikus Egyházközség; hitoktató)

Buzasi Gergely (Késői Eső Gyülekezet; lelkigondozó)

Chugyik Ágnes (Aszódi Evangélikus Egyházközség)

Chugyik Erzsébet (Aszódi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / presbiter)

Czapek Zsolt (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség)

Cziczka János (Acsai Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti felügyelő)

Csehi József (Orosházi Evangélikus Egyházközség; pedagógus (kémiatanár) / presbiter)

Cenkiné Bende Ildikó (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Csepregi András (Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium; iskolalelkész)

Cserági Istvánné (Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / felügyelő helyettes)

Csermely Péter (Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség; professzor / lelkész-hallgató, felügyelő)

Csicsely János Csaba (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas mérnök)

Csipes Beáta (Hódmezővásárhelyi Evangélikus Egyházközség)

Csonka Zsuzsana (Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvarosi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Deák Dániel (Kispesti Evangélikus Egyházközség; hitoktató)

Deák Gabriella (Kispesti Evangélikus Egyházközség; tanár, hittanár)

Deák László (Kispesti Evangélikus Egyházközség; evangélikus lelkész)

Demen Mihály (Sámsonházai Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Dimény Gábor Béla (Budaörsi Evangélikus Egyházközség; építészmérnök / presbiter)

Diószegi Sándorné (Hódmezővásárhelyi Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti tag)

Dobai Porpáczy Szilvia (Sárvári Evangélikus Egyházközség; hitoktató)

Dobó Dániel (Őrimagyarósdi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Dobó György (Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség; gépészmérnök / egyházmegyei felügyelő)

Dobóné Kiss Ildikó (Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség; matematika-fizika tanár / hitoktató)

Dombi Lászlóné (Győr; nyugdíjas)

Dombi Luminita (Kispesti Evangélikus Egyházközség)

Dominyák Ilona Anna (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; gyári csomagoló)

Domokos Istvánné (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; adótanácsadó-mérlegképes könyvelő)

Drégelyi Andrea (Budapest–Zuglói Evangélikus Egyházközség)

Dr. Drenyovszky Kálmán (Kispesti Evangélikus Egyházközség; orvos / presbiter)

Dr. Drenyovszky Kálmánné (Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Drenyovszky Péter (Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség; közgazdász / másodfelügyelő)

Drüszler Ferenc (Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség; szociális ügyintéző / presbiter)

Ducsai Helga (Érdi Evangélikus Egyházközség, tanár)

Endreffy Géza (Budaörsi Evangélikus Egyházközség, lelkész)

Érci Józsefné (Kispesti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Erdei Adrián (Kispesti Evangélikus Egyházközség; építész, építő, apa)

Erdélyi Ilona (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség)

Erdélyi Kata (Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség; matematikatanár / hitoktató, presbiter)

Erdészné Kárpáti Judit (Kispesti Evangélikus Egyházközség; missziói munkatárs)

Fabiny Tibor (Budakeszi Evangélikus Egyházközség; egyetemi tanár / presbiter)

Fánczi Györgyi (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas, hitoktató)

Faragó Tamás (Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség; barlangász)

Farkas Ábel (Érdi Evangélikus Egyházközség; lelkész-hallgató)

Farkas Andrásné Hajba Ida (Nagymányok–Váraljai Evangélikus Egyházközség; dédike / gyülekezeti tag)

Farkas Charlotte (Budafoki Evangélikus Egyházközség, ev.gimnáziumi tanár)

Farkas Ervin (Lovászpatonai Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Farkas Lászlóné (Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség)

Farkas Manka (Veszprém)

Fehér-Varga Emma (Aszódi Evangélikus Egyházközség)

Fejős Gergely (Kispesti Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Felegyi-Németh Mihály (Orosházi Evangélikus Egyházközség; parókus lelkész)

Ferenczi Ilona (Budavári Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti tag)

Fitos Mária Irma (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Fodor Géza (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Fodorné Nagy Erika (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; tanító)

Fodor Zoltán (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; tanár)

Dr. Font Márta (Pécsi Evangélikus Egyházközség; egyetemi tanár)

Forray Lajosné (Érdi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / presbiter)

Földes Ferencné (Érd-Parkvárosi Református Gyülekezet)

Frank Andrea (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; vállalkozó)

Frank Gábor (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; vállalkozó)

Frank Gusztávné (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Frenyó István Henrik (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség; építőmérnök / presbiter)

Füke Szabolcs (Nógrádi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Fülöp Ferenc (Szolnoki Református Gyülekezet; egyházfi)

Fülöp Mónika (Gyomai Evangélikus Egyházközség / Mezőtúri Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Füredi Péter (Kispesti Evangélikus Egyházközség; villamosmérnök / alapítvány kuratóriumi elnök)

Garai András (Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas, laikus egyháztag / „maszek” NET misszionárius)

Garai Péter (Magyarországi Evangélikus Egyház; építészmérnök / műszaki referens)

Garas Krisztina Judit (Csönge-Ostffyasszonyfai Társult Evangélikus Egyházközség; parókus lelkész)

Gáti Éva (Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség)

Gáti Judit (Budapest–Kőbányai Evangélikus Egyházközség; nyugalmazott tanár)

Gáborné Márton Judit (Csönge–Ostffyasszonyfai Társult Evangélikus Egyházközség / Ostffyasszonyfai Evangélikus Társegyház; gyülekezeti tag)

Géber Zsuzsánna (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség; nyugdíjas külker. üzemgazdász / presbiter-pénztáros)

Georgi Miklósné Varga Elza (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Gerlai Pál (Tokaj és környéke Evangélikus Egyházközség; parókus lelkész, espereshelyettes)

Girardi Éva (Kispesti Evangélikus Egyházközség)

Girardi Kornél (Kispesti Evangélikus Egyházközség; presbiter, gondnok, templomgazda)

Gombor Krisztián (Kétbodonyi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Gőcze György (Bajai Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Gölczné Havasi Szidónia (Nagymányoki Evangélikus Társegyház; nyugdíjas / presbiter)

Görög Zoltán (Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Görög Zoltánné (Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség; kántor)

Grendorf Péter (Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Grendorf-Balogh Melinda (Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Dr. Guóth Emil (Gödi Evangélikus Leányegyház; tanár)

Gutyán Krisztián (Budapest–Kőbányai Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Güntner Ottóné (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Gűth Tamás (Nagymányok–Váraljai Evangélikus Egyházközség; pedagógus / felügyelő)

Gyarmati Gábor (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; akvizítor / presbiter)

Gyarmati Mónika (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; HR munkatárs)

György Ferenc (Bonyhád-Hidas-Kismányoki Evangélikus Egyházközség; középiskolai tanár / gyülekezeti felügyelő)

Györgyi Zsolt (Alberti Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Győri András Timótheus (Nagytarcsa; operatőr-vágó, média munkatárs)

Győri Gábor Ádám (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Győri Gábor Dávid (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; iskolalelkész)

Győri János Sámuel (Szentendrei Evangélikus Egyházközség; plántáló lelkész)

Dr. Győri Józsefné (Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség; gyermekorvos / képviselőtestületi tag)

Győri Pál Barnabás (evangélikus; könyvkötő, gitáros zenei szolgálat)

Győri Péter Benjámin (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; lelkész, esperes)

Győri Péter Benjáminné (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; tanító, hitoktató)

Győri Péter Dániel (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Győri Tamás József (Budapesti Kortárs Keresztény Intézet; lelkész, misszionárius)

Győri Virág (Budapesti Kortárs Keresztény Intézet; főszerkesztő)

Györki Mária (Budapest–Kőbányai Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Haba Gábor (Újpesti Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Hadady Farkas Balázs (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; közgazdász /teológus-lelkész hallgató, 6-od éves)

Hajdó Ákos (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; tanár / gyülekezeti felügyelő)

Hajduné Cséplő Ildikó (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Halász Mária (Szombathelyi Evangélikus Egyházközség; operátor / gyülekezeti tag)

Haranginé Lukács Réka (Budapest–Zuglói Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Harmadás Lajos (Iharosberény; presbiter)

Harmadás Lajosné (Iharosberény; kántor)

Hartmann Ottó (Pécsi Evangélikus Egyházközség; egyéni vállalkozó)

Hegedős János (Kispesti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Hegedüs Szilvia (Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség; jegyző / lelkészhallgató)

Heinemann Ildikó (Vecsési Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Herzog Csaba (Budavári Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas lelkész / -könyvtáros)

Herkely Eszter (Kispesti Evangélikus Egyházközség; cukrász, hallgató)

Herkely János (Kispesti Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Herkely János (Kispesti Evangélikus Egyházközség)

Herkely Lídia (Kispesti Evangélikus Egyházközség; HR tanácsadó)

Herkelyné Melinda (Kispesti Evangélikus Egyházközség; Sztehlo vezető ápoló, „hitoktató”)

Heroldné Varga Csilla (Nagymányok–Váraljai Evangélikus Egyházközség; presbiter, pénztáros)

Hesz Viktória (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; vegyészmérnök)

Hímes Ágoston (Sámsonházai Evangélikus Egyházközség; diák)

Hímesné Bacsa Ilona (Sámsonházai Evangélikus Egyházközség; közgazdász / presbiter, számvevőszéki tag, egyházközségi jegyző)

Hímes Róbert (Sámsonházai Evangélikus Egyházközség; gépkocsivezető)

Híves Jánosné (Dunaharaszti Evangélikus Gyülekezet; nyugdíjas (tanító))

Hlavacska András (Hatvani Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas mérnök / másodfelügyelő-jegyző)

Hódi Eszter (Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség  – nagytemplomi gyülekezet; hittantanár)

Hokker Zsolt (Budafoki Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Holmanné Reuss Erika (Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Honthegyi Zsolt (Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség; parókus lelkész)

Horváth Csaba Tamás (Budaörsi Evangélikus Egyházközség; fuvarozó / presbiter)

Horváth Csabáné (Bezi–Enesei Evangélikus Egyházközség; gyógyszertári asszisztens)

Horváth Ildikó Katalin (Budaörsi Evangélikus Egyházközség; hitoktató)

Horváth Krisztina (Érdi Evangélikus Egyházközség; könyvelő)

Horváth Miklós (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Horváth Pál (Veszprém; asztalos)

Horváth-Bolla Zsuzsanna (Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség; Evangelikus.hu főszerkesztő, újságíró)

Horváth-Hegyi Ádám (Salgótarjáni Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Horváth-Hegyi Áron (Sámsonházai Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Horváth Zoltán (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség; ny. okl. gépészmérnök)

Hudák Zsoltné (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; egyháztag)

Hulej Enikő (Kecskeméti Evangélikus Egyházközség; másodlelkész)

Husz Attila (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Huszárik Ildikó (Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas tanár / gyülekezeti felügyelő)

Huszár Noémi (evangélikus)

Ihász Beatrix (Beledi Evangélikus Egyházközség; lelkész / esperes)

Isó Dorottya (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; evangélikus lelkész)

Isó Gergely (Veszprém, Kelenföld)

Isó Luca Orsolya (Kelenföld)

Isó M. Emese (Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség; művészettörténész)

Isó Zoltán (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Istvánfi Károly (Cegléd-Újvárosi Református Egyházközség; egyházközségi gondnok)

Ittzés István (Érdi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas lelkész)

Dr. Ittzés Máté (Dunakeszi-Göd; felügyelő)

Iváncsik Lászlóné (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Jasper-Makay Emese (evangélikus; tanár)

Joó József (evangélikus / református; vill. mérnök)

Juhász Sándorné (Mezőtúri Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas közgazdásztanár / egyháztag)

Jurinka Tünde (Aszódi Evangélikus Egyházközség; másodfelügyelő, presbiter)

Kajáry Jánosné (Kispesti Evangélikus Egyházközség; egyháztag)

Kaliczkáné Csorba Judit (Bánki Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Kalincsák Balázs (Nemescsó–Meszlen–Acsád–Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Kalincsák Balázsné Varga Katalin (Nemescsó-Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Kalincsák Ferenc (Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség; egyházmegyei számvevőszéki tag)

Kalincsák Ferencné (Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas óvónő, gyülekezeti tag)

Kapi Béláné (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; ny. tanító, gyülekezeti tag)

Kardos Máté (Hatvani Evangélikus Egyházközség - Gyöngyösi Evangélikus Leányegyház; gyülekezeti tag)

Kardos Melinda (Hatvani Evangélikus Egyházközség - Gyöngyösi Evangélikus Leányegyház; presbiter)

Kardos-Oláh Renáta (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség)

Karsay Lajos (Győrújbarát-Tényő-Győrszemerei Társult Egyházközség; lelkész)

Kecskeméti Pál (Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség; igazgató lelkész)

Dr. Kemény Csaba (Csömöri Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Kendeh-Kirchknopf Péter (Csömöri Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Dr. Keresztényi István (Érdi Evangélikus Egyházközség; helyettes felügyelő)

Dr. Keresztényi Istvánné (Érdi Evangélikus Egyházközség; lelkészi munkatárs)

Killik Jenő Mihály (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti tag)

Kiss Máté (Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Kiss Miklós (Mosonmagyaróvár; lelkész)

Kissné Babai Ildikó (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas, presbiter)

Kis Szabolcs Máté (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; fejlesztőmérnök)

Kocziszky György (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség)

Koczor Tamás (Budapest-Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti lelkész)

Koczor Miklósné (Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Kohut Andrásné (Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség)

Komlódiné Alföldi Erzsébet (Kecskeméti Evangélikus Egyházközség; könyvelő)

Koncz István (Legéndi Evangélikus Leányegyházközség; egyházmegyei felügyelő)

Kondacs Csaba (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; köztisztviselő / presbiter-gondnok)

Kondacsné Rigó Krisztina (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; köztisztviselő / számvevőszéki tag)

Kondor Péter (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség; püspök)

Dr. Koppány Tamás (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; ügyvéd / presbiter)

Kosztyánné Mátrai Rita (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; egyetemi oktató / kántor)

Kotyinszkiné Gajdos Szilvia (Pilis; hitoktató)

Kovács Andrásné (Lébényi Evangélikus Egyházközség; adminisztrátor)

Kovács Imréné (Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti tag)

Kovács Jenő Ferenc (Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Kovács László (Bajai Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Kovácsné Boros Olga (Gödöllő; nyugdíjas)

Kovács Ottó (Hatvani Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / gyülekezeti felügyelő)

Kovács Ottóné (Hatvani Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Kovácsné Tégen Sára Mária (Aszódi Evangélikus Egyházközség; hittanár-nevelő tanár, kántor)

Dr. Kovácsovics Beatrix (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség / Ekholmen, Linköping, Svédország; neuroradiológus)

Kövesdi Julianna (Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség; ápoló)

Kövesdi Miklós (Gyoma/Szentendre; író, műfordító)

Krakkai Ágnes (Kőbánya)

Krako Istvánné (evangélikus; nyugdíjas)

Kristóf Benjámin (evangélikus; hallgató)

Krizsán András DLA (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; építész / másodfelügyelő)

Kulcsár Márton (Lucfalvai Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Kun Lászlóné (Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti tag)

Kuncz Melinda (Balatonszárszói Evangélikus Egyházközség / Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ; hittanár / recepciós, pénztáros)

Kustra Csaba (Tápiószentmártoni Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Kutasi Zoltánné (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség)

Kuti Imréné (Pesthidegkuti Evangélikus egyházközség; nyugdíjas)

Labossa Péter Mihály (Érdi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Labossáné Kővágó Anita (Érdi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Laczki János (Orosházi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Laczkó Gergely (Érdi Evangélikus Egyházközség; vegyész)

Lajtos János (Csomádi Evangélikus Egyházközség; evangélikus lelkész, parókus)

Láng Tiborné (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / gyülekezeti tag, látogató)

László Lajos Gergely (Bócsa-Tázlári Evagélikus Egyházközség; parókus lelkész)

László Lajos Istvánné (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség)

László Zoltán (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Lázár Pál (Orosházi Evangélikus Egyházközség; egyházközségi tag)

Lázár Pálné (Orosházi Evangélikus Egyházközség; presbiter, nyugdíjasklub-vezető)

Lázár Péter (Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Lázár Zsolt (Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség; lelkész / esperes)

Lázárné Skorka Katalin (Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Ledényi Dóra (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; ügyintéző)

Lengyelné Gergely Noémi (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség; presbiter / jegyző)

Lizak Éva (Kispesti Evangélikus Egyházközség)

Lorx Ádám (Érdi Evangélikus Egyházközség)

Lőrincz Andrásné (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség)

Lupták György (Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas lelkész)

Maczkóné Vozár Márta (Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti munkatárs)

Madarász Géza (Pusztaföldvári Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti munkatárs)

Magassy Éva (Budafoki Evangélikus Egyházközség; közgazdász / presbiter)

Magassy Zoltán (Győr; hitoktató-lelkész)

Magdó János (Érdi Evangélikus Egyházközség)

Magyar Melinda (Uraiújfalui Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Majorosné Lasányi Ágnes (Ceglédi Evangélikus Egyházközség; pedagógiai szakértő / felügyelő)

Malik Péter Károly (Filadelfia Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Malya Ágnes (Pilisi Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Malya Péter (Hatvani Evangélikus Egyházközség - Gyöngyösi Evangélikus Leányegyház; középiskolai tanár / presbiter)

Manhardtné Szlovák Katalin (Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség)

Márk Borbála (Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas köztisztviselő / egyházközségi jegyző)

Marton László (Budaörsi Evangélikus Egyházközség; presbiter/tanító)

Máté Edith (Marosvásárhely; betegápoló/felekezeti tag)

Máté Roland (Kölcsei Evangélikus Egyházközség; ügyvezető / felügyelő)

Máté Timea (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség)

Máthé Csaba Levente (Mezőlaki Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Matisz Jánosné Széll Éva (Oroszlányi Evangélikus Gyülekezet; lelkipásztor)

Matusné Sényi Klára (Keszthely; nyugdíjas/presbiter, másodjegyző)

Mesteryné Pődör Ágnes (Bobai Evangélikus Egyházközség; hitoktató, gyülekezeti munkatárs)

Mestery Tibor (Bobai Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Mészáros György (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Mészáros Tamás (Csákvár–Bicske–Csabdi Társult Evangélikus Egyházközség; hitoktató, felügyelő)

Mikó László (Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Mikóné Zana Berta (Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség; óvodapedagógus / hitoktató)

Milán Gábor (Őrbottyáni Evangélikus Leányegyház; nyugdíjas)

Milyan Mihályné (Szügyi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Mirák Katalin (Budapest-Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség; történész / levéltáros, kántor, presbiter)

Mislóczky Mária (Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Missura Tibor (Budapest–Kelenföldi Evangélikus Egyházközség; ny. lelkész)

Molnár József (Kajárpéci Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti pénztáros)

Molnár Miklós (Veszprémi Evangélikus Egyházközség)

Molnár Milkósné (Győr; nyugdíjas)

Molnárné Friedrich Katalin (Budaörsi Evangélikus Egyházközség; hitoktató)

Dr. Molnár Zsuzsanna (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; orvos / presbiter)

Mórotz Zsolt (Bobai Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Muzslai-Bízik Bencze (Élő Remény Gyülekezet; ifjúsági lelkipásztor)

Nagy Ervinné (Hódmezővásárhelyi Evangélikus Egyházközség; lelkész, hitoktató)

Nagy Gábor (Súri Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Dr. Nagyné Ávéd Mária (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas mérnök, mérnök-tanár)

Nagyné Györgyi Szilvia (Orosházi Evangélikus Egyházközség; pedagógus-tanító, hitoktató)

Nagypál Géza (Érdi Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Nagy Richárd (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség (grafikus-operátor / presbiter)

Nagy Róbert (Orosházi Evangélikus Egyházközség; intézményvezető (iskolaigazgató), egyházmegyei felügyelő (Nyugat-Békés))

Nagy Viktória (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Nagy Zoltán (Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; hitoktató, felügyelő)

Nagy Zoltán (Békéscsaba-Jaminai Evangélikus Egyházközség; esperes)

Nagy Zsolt Zoltán (Budaörsi Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Nánássyné Sulyok Tünde (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; tanár)

Nemes-Vecseráné Schmidt Julianna (Kaposvári Evangélikus Egyházközség; volt másodfelügyelő, és presbiter, egyházmegyei pénztáros, egyházmegyei küldött)

Dr. Németh Csaba (Nemescsó; természetvédelmi igazgatóhelyettes)

Neubauer Róbertné (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség)

Niklné Dombi Katalin (Győri Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Ollmann Dávid (Dunaújváros–Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség / Dunaújváros)

Opposits Béla (Érdi Evangélikus Egyházközség)

Oravecz András (Öttevény Evangélikus Leányegyházközség; gépészmérnök / kántor, presbiter)

Ozoróczki Martin (Lucfalvai Evangélikus Egyházközség)

Őzné Kő Erzsébet (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; dajka / presbiter, gondnok)

Dr. Palásthy Gézáné  Szeless Ágnes (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség; nyugdíjas könyvtáros / tiszteletbeli presbiter)

Pálfi Zoltán (Szentendrei Evangélikus Egyházközség; brand manager / felügyelő)

Pálik Jánosné (Sámsonházai Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Pálinkás Attiláné (Veszprém; nyugdíjas)

Párkányi Zsolt (Nemeskér)

Pataki Tímea (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; ügyintéző / presbiter)

Paulik Pál (Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / presbiter)

Pelles Ferenc (Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Pelles Ferencné (Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Peregi Dóra (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; tolmács / presbiter)

Dr. Pesti Fruzsina (Legéndi Evangélikus Leányegyházközség; jogász / egyházközségi jegyző)

Péterné Benedek Ágnes (Békéscsabai Evangélikus Egyházközség; másodlelkész)

Pethő Judit (Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium – Miskolc; lelkész)

Pintér János (Galgagyörk; lelkész)

Dr. Pintér János (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; történész muzeológus)

Dr. Pintér Jánosné (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas hitoktató/presbiter)

Pintér Mihály (Mendei Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Pityi Mária (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas gyógypedagógus)

Pleva Norbert (Galgagutai Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

P. Nagy Krisztina (Maglódi Evangélikus Egyházközség; olasz-spanyol tanár / teológus-lelkész hallgató)

Pocsai Tamás (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Pocsainé Sárkány Zsuzsanna (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Pohóczky Béla (Szlovákia; lelkész, Luther-kutató)

Polczer Csaba Ágostonné (Mendei Evangélikus Egyházközség; hitoktató)

Polgárdi Sándor (Pápai Evangélikus Egyházközség; lelkész, esperes)

Pongrácz Gábor (Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség; mérnök / presbiter)

Pós Gábor (Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Pozsonyi Pál (Kispesti Evangélikus Egyházközség; tag)

Pozsonyiné dr. Kerekes Judit (Kispesti Evangélikus Egyházközség; tag)

Rác Dénes (Celldömölki Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Radenhausen Edit (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; szakfordító / presbiter)

Radenhausen Rudolf (Budapest–Zuglói Evangélikus Egyházközség; szakfordító)

Radics Attila (Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség; autószerelő / presbiter)

Raisz Miklós (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas mérnök)

Rajkó Istvánné (Kispesti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Rátz András (Győrújbaráti Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Ribár János (Kispesti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Réti Lajos (Rétsági Evangélikus Leányegyház; ny.pedagógus / gondnok)

Réti Lajosné Harmati Margit (Rétsági Evangélikus Leányegyház; ny.pedagógus / gondnok)

Dr. Rihmer Zoltán Oszkárné (Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség; orvos)

Rosenberger Tamás (Galgagyörki Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Rostáné Piri Magda (Bobai Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Ruffné dr. Lázár Mariann (Szegedi Evangélikus Egyházközség; ügyvéd / egyházkerületi ügyész)

Ruttkay Miklián Erzsébet (Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Sáfrányné Józsa Viktória (Kispesti Evangélikus Egyházközség)

Sághy Balázs (Domonyi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Sághy Kata (Domonyi Evangélikus Egyházközség / Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium; iskolalelkész)

Salánki Lászlóné (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Schaller Bernadett (Nagymányok–Váraljai Evangélikus Egyházközség; lelkész-iskolalelkész)

Schaller Cintia (Váralja)

Schell János (Szárazdi Evangélikus Társegyház; nyugdíjas / gondnok, másodfelügyelő)

Schermann Gábor (Tatabánya; lelkész)

Scheuring Imréné Vincze Judit (Budapest–Kőbányai Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas gépészmérnök)

Schmidt Ágnes (Bényei Evangélikus Egyházközség; tech. beszerző és vállalkozó)

Schukkert Katalin (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Schvarczkopf Anita (Ajkai Evangélikus Egyházközség; gyógypedagógus / presbiter)

Seben Glória (Gödöllői Evangélikus Egyházközség; lelkész, hitoktató, egyetemi tanársegéd)

Sefcsik Zoltán (Szekszárd és Környéke Társult Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Sefcsikné Dugár Éva (Szekszárd és Környéke Társult Evangélikus Egyházközség / Szekszárdi Evangélikus Gyülekezet; hitoktató)

Selmeczi Géza Tamás (Apostagi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Seresné Zsidai Borbála (Várpalotai Evangélikus Egyházközség)

Dr. Simon Éva Mária (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; orvos)

Simon Zsolt (Sopronbánfalvi Evangélikus Egyházközség)

Sinkó Gábor Vilmos (Bokodi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Sinkó-Szabó Lilla (Szákszendi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Siszer Vera (Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség; főállású anya)

Soltész Csaba (Nyíregyházi Emmaus Evangélikus Gyülekezet)

Soltész Dóra (Nyíregyházi Emmaus Evangélikus Gyülekezet)

Soltész Gábor (Nyíregyházi Emmaus Evangélikus Gyülekezet)

Sólyom Irén (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Somogyi Éva (Celldömölki Evangélikus Egyházközség; hitoktató, kántor)

Somogyi Kristóf László (Törökbálinti Református Egyházközség; gyülekezeti tag)

Dr. Speck József (Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség; jelölőbizottsági elnök)

Stermeczki András (Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Stickl Józsefné (Érdi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / gyülekezeti tag)

Stinner Lajosné (Lébényi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Subicz-Varga Erzsébet (Gyomaendrőd / Mezőtúri Evangélikus Egyházközség; pedagógus, presbiter)

Südy György (Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség; vállalkozó, másodfelügyelő)

Süller Zsolt (Tordas-Gyúrói Társult Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Sutyinszki Ilona (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség; presbiter)

Szabó András (Vanyarci Evangélikus Egyházközség; lelkész / esperes)

Szabó Ernő (Csöngei Evangélikus Társegyház)

Szabó Ernőné (Csöngei Evangélikus Társegyház)

Szabó Erzsébet (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség)

Szabó Ilona (Celldömölki Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Dr. Szabó József (Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség)

Dr. Szabó Géza Krisztián (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; jogász-közgazdász)

Dr. Szabó Mátyásné (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / pénztáros)

Szabóné Feik Judit (Nagymányok–Váraljai Evangélikus Egyházközség Izményi Evangélikus Leányegyház; presbiter)

Szabó Péter (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; közgazdász)

Szabó-Petrik Andrea (Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség; gyógypedagógus)

Szabó Sándorné (Budapest–Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Szabó Tamás (Csöngei Evangélikus Társegyház)

Szabó-Varga Alíz (Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség; tanító / hitoktató)

Szabó Zsuzsanna (Kispesti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / tag)

Szakács Tamás (Aszód/Nógrád megye; lelkész/Nógrád megyei kisegítő lelkész)

Szalmer István (Nemescsói Evangélikus Társegyház; mozdonyvezető)

Dr. Szalóki Tibor (Váci Evangélikus Egyházközség; osztályvezető főorvos / presbiter)

Szalóky-Kató Ferenc (Pápai Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / presbiter)

Szalontai Árpád (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; presbiter, jegyző)

Szalontai Árpádné (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; zongoratanár / kántor)

Dr. Szalontai János (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; onko-urológus szakorvos)

Szalontai Júlia (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; közgazdász / pénztáros)

Szarka István János (Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség; lelkész / esperes)

Szász-Kovács Veronika (Budapest; közgazdász)

Dr. Szeberényi Andor (Békéscsabai Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas jogász / tiszteletbeli felügyelő)

Szeberényi Lászlóné (Maglódi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Rev.Prof.hc.Dr/h/ Széchey Béla József Ph.D. (Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség; Prof. hc. / lelkész)

Széles Anikó (Tatai Evangélikus Egyházközség; presbiter / gyermekbibliakör-vezető)

Szélesné Szabó Teodóra (Tatai Evangélikus Egyházközség; presbiter, pénztáros)

Széll Bulcsúné (Bényei Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Dr. Szemenyei Gabriella (Orosházi Evangélikus Egyházközség; háziorvos)

Szemerei János (Győr; evangélikus lelkész, püspök)

Szende Márta (Gyömrő; nyugdíjas tanár)

Szende Zsuzsa (Gyömrő; nyugdíjas tanár)

Szepesfalvyné Magassy Márta (Budafoki Evangélikus Egyházközség; szociális intézményvezető / jegyző, presbiter)

Szeverényi János (Evangélikus Missziói Központ; missziói lelkész)

Szilágyiné Rezessy Dorottya (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; tanár)

Szikora Mihályné (Békéscsabai Evangélikus Egyházközség; evangélikus hittanár)

Szikszai Szabolcs (Veszprémi Evangélikus Egyházközség)

Szkaliczki Tibor (Csepeli Evangélikus Egyházközség / Gerendási Evangélikus Gyülekezet)

Szpisák Attila (Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség – Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Slovenskom Komlóši; lelkész)

Sztojanovics Dániel (Magyarországi Evangélikus Egyház)

Sztrókay Attila (Nemescsó–Meszlen–Acsád–Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Sztrókay Attiláné (Nemescsó–Meszlen–Acsád–Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség)

Sztrókay Edit (Budavári Evangélikus Egyházközség; gimnáziumi tanár)

Sztyéhlik Csaba (Budafoki Evangélikus Egyházközség; hitoktató, lelkészjelölt)

Szusz Katalin (Szekszárd; presbiter)

Szűcs János András (Nagymányok–Váraljai Evangélikus Egyházközség; tanuló)

Szűcs Sándorné (Kispesti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas rtg.asszisztens)

Dr. Takács Edit Ágnes (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség / Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; tanár)

Takács Eszter (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Takács Jánosné (Hódmezővásárhelyi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Tamásy Tamás (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Tamásy Tamásné (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; evangélikus lelkész)

Dr. Tarján Péter (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; orvos)

Tarpataki Noémi (Budavári Evangélikus Egyházközség; állatorvos / presbiter)

Tihany Sándorné (Hatvani Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / pénztáros)

Tihanyi Judit Noémi (Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / gyülekezeti pénztáros)

Tolnay-Knefély György Márton (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Tolnay-Knefélyné Érszegi Éva (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas/hitoktató)

Torda Dorottya (Nemescsó-Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszló Társult Evangélikus Egyházközség; tanár / gyülekezeti tag)

Torda Géza (Nemescsó-Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti tag)

Torda Márton (Nemescsó-Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti tag)

Torda Tamás (Nemescsó-Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti tag)

Tordáné Kovács Mária (Nemescsó-Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti tag)

Torzsa Tamás (Szügyi Evangélikus Egyházközség; evangélikus lelkész)

Tóth Emese (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség)

Tóth Ferencné (Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / presbiter)

Tóth Károly (Soproni Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Tóthné Barcs Ágnes (Dunakeszi-Göd-Sződliget; evangélikus hittanár, presbiter)

Tóth Richárd (Kispesti Evangélikus Egyházközség)

Török János (Szügyi Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

T. Pintér Károly (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség; szerkesztő (Evangélikus Élet))

Tubán József (Csornai Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Túróczi Magdolna (Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Egyházközség; szociális gondozó)

Tuska Tibor (Kondorosi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Váczi Mónika (Élő kövek; gyülekezeti tag)

Vadász Imréné (Érdi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Valcsikné Palcsó Szilvia (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; tanító)

Váraljainé Melis Orsolya (Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség; parókus lelkész)

Varga Andrea (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Varga Hajnalka (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Varga Katalin (Szombathelyi Evangélikus Egyházközség; ápoló)

Varga Tiborné (Pécsi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Vargáné Rapolder Timea (Nagykanizsa és Környéke Társult Evangélikus Egyházközség / Nagykanizsa)

Vatai Gyula (Gyomai Evangélikus Egyházközség; hitoktató/presbiter)

Várócziné Elekes Aranka (Kispesti Evangélikus Egyházközség; coach / házibibliaóra-vezető – Útmutató kör)

Vásárhelyiné Tóth Ildikó (Győrújbarát-Tényő-Győrszemerei Társult Egyházközség; hittanár)

Veczán László (Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség; építőmérnök / egyházmegyei felügyelő)

Veczánné Repka Jolán (Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség; mélyépítő mérnök / egyházközségi felügyelő)

Veczán Zoltán (Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség; lelkész-hallgató)

Végh Nóra (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Végh Szabolcs (Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ; intézményvezető)

Veperdi Zoltán (Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas lelkész)

Verasztó János (Békéscsabai Evangélikus Egyházközség; helyettes lelkész)

Veres Dóra (Kispesti Evangélikus Egyházközség)

Veres József (Surdi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Veres Tamás (Hajdúsámson Református Egyházközség; presbiter)

Veres-Ravai Réka (Szentesi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Veress István (Kővágóörs–Révfülöp–Kapolcsi (Sion) Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Verner Zsuzsanna (Kispesti Evangélikus Egyházközség; főállású anya)

Dr. Viczena Pál (Kispesti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Viczián István (evangélikus; HR Generalista/gyülekezeti tag)

Viczián István (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Vicziánné Salla Ildikó (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; intézményvezető)

Vígh Roland (Miskolc Belvárosi Evangélikus Gyülekezet; presbiter)

Vitár Ágnes Margit (Nagygeresdi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Wächter Baldó (Budaörsi Evangélikus Egyházközség; teológus)

Weltler Gábor (Malomsoki Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Zaborszki József (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti munkatárs)

Zahorecz Pál (Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Egyházközség; lelkész / iskolalelkész)

Zalai László (Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / gyülekezeti tag)

Zámbóné Karner Anikó (Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség)

Zászkaliczky Borbála (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; könyvtáros / presbiter, jegyző)

Zászkaliczky Pál (Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség; informatikus / presbiter)

Zuschlag-Nepp Éva (Paksi Evangélikus Egyházközség; parókus lelkész)

Zsarnai Krisztián (Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség; lelkész / esperes)

Zsarnainé Urbán Nóra (Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség; iskolalelkész)

Zsemberovszky János (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség; nyugdíjas / presbiter)

Zsemberovszky Veronika (Aszódi Evangélikus Egyházközség; hitoktató)

Zsugyel János PhD (Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség; Miskolci Keresztény Szemle – főszerkesztő)