„Lelkiismeretem Isten Igéjének foglya.” – Luther Márton

Mi, Luther Márton hitének mai örökösei, 


a wormsi birodalmi gyűlés 500. évfordulóján megemlékezünk reformátorunk egykori bátor kiállásáról, és aláírásunkkal kinyilvánítjuk, hogy – mint Luther Márton mai örökösei – mi is osztozunk a reformátor elődök hitében, és ragaszkodunk az evangélikus egyház tiszta és igaz tanításához, így a mi életünk vezérlő alapja is a Szentírás, Isten kinyilatkoztatott Igéje.„Istenünk beszéde mindörökre megmarad!” Ézsaiás 40,8 


Csatlakozom Lutherhez!

A következő adatok megadásával és elküldésével csatlakozni tud Luther Márton mai örököseinek fent olvasható nyilatkozatához. Az elküldött adatok szerkesztés után kerülnek fel az alábbi listára, de az e-mail címeket nem tesszük közzé, megadásukra csupán hitelesítési okból van szükség.  

Aláírók listája

Az aláírásokat 2021. április 18-ig – Luther Máron bátor wormsi kiállása 500. évfordulójának kezdetéig – várjuk ezen a felületen. A beérkezett aláírásokat ellenőrzés után, folyamatosan tesszük közzé.

Abaffy Zoltán (Budafoki Evangélikus Egyházközség; hitoktató)

Adámi László (Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas/helyettes lelkész)

Andorka Gábor (Szekszárd; tanár)

Andorka Miklós (Siófoki Evangélikus Egyházközség; pedagógus)

Aradi András (Bonyhád-Hidas-Kismányoki Evangélikus Egyházközség; esperes)

Bacsa Ádám (Lucfalvi Evangélikus Egyházközség; műszaki informatikus)

Bacsa Bálint (Lucfalvai Evangélikus Egyházközség; diák)

Bacsa Gergely (Lucfalvi Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Bacsa Máté (Lucfalvai Evangélikus Egyházközség; egyetemi tanuló)

Bacsáné Boros Brigitta (Lucfalvi Evangélikus Egyházközség; eladó)

Bajkó Ferenc (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; harangozó)

Bakay Beatrix (Mórichida-Árpási Evangélikus Egyházközség; parókus lelkész)

Bakondiné Tóvizi Ágnes (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Bálintné Sári Judit (Magyargencsi Evangélikus Társegyház; ápolónő)

Balogh Józsefné (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Bán Bertalanné (Érdi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Bánkiné Révész Adrienn (Orosházi Evangélikus Egyházközség; presbiter, Tipegő istentisztelet koordinátor)

Barabás Nóra (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; színházi sajtóreferens)

Baranka György (Nagytarcsai Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Baranka Mária (Nagytarcsai Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Baráth Tamás (evangélikus; presbiter)

Baráthné Tóth Eszter (Kispesti Evangélikus Egyházközség)

Barcsik Zoltán (Nagybörzsönyi Evangélikus Egyházközség; parókus lelkész)

Békés Tamás (Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas/gyülekezeti felügyelő)

Békésy Gyöngyi (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; tanító-hitoktató-TSMT terapeuta/ felügyelő)

Berta Ferenc József (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; építészmérnök)

Blatniczky János (Mendei Evangélikus Egyházközség; nyugalmazott evangélikus lelkész)

Blatniczky János Dániel (Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Blatniczky Jánosné (Mendei Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Bódis-Hamza Kinga Dalma (Ösküi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Bolla Helga (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; gyógypedagógus)

Dr. Bonnyai Zoltán (Kispesti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Dr. Bonnyai Zoltánné (Kispesti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Breuer Csilla (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Budai Gabriella (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; logisztikus)

Czapek Zsolt (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség)

Cziczka János (Acsai Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti felügyelő)

Csehi József (Orosházi Evangélikus Egyházközség; pedagógus (kémiatanár)/presbiter)

Csepregi András (Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium; iskolalelkész)

Cserági Istvánné (Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas/felügyelő helyettes)

Csermely Péter (Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség; professzor / lelkész-hallgató, felügyelő)

Csonka Zsuzsana (Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvarosi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Deák Gabriella (Kispesti Evangélikus Egyházközség; tanár, hittanár)

Deák László (Kispesti Evangélikus Egyházközség; evangélikus lelkész)

Dimény Gábor Béla (Budaörsi Evangélikus Egyházközség; építészmérnök/presbiter)

Dobó Dániel (Őrimagyarósdi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Dr. Drenyovszky Kálmán (Kispesti Evangélikus Egyházközség; orvos/presbiter)

Ducsai Helga (Érdi Evangélikus Egyházközség, tanár)

Endreffy Géza (Budaörsi Evangélikus Egyházközség, lelkész)

Érci Józsefné (Kispesti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Erdei Adrián (Kispesti Evangélikus Egyházközség; építész, építő, apa)

Erdélyi Kata (Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség; matematikatanár/hitoktató, presbiter)

Erdészné Kárpáti Judit (Kispesti Evangélikus Egyházközség; missziói munkatárs)

Fánczi Györgyi (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas, hitoktató)

Farkas Charlotte (Budafoki Evangélikus Egyházközség, ev.gimnáziumi tanár)

Farkas Ervin (Lovászpatonai Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Farkas Lászlóné (Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség)

Fejős Gergely (Kispesti Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Fitos Mária Irma (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Fodor Géza (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Dr. Font Márta (Pécsi Evangélikus Egyházközség; egyetemi tanár)

Forray Lajosné (Érdi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas/presbiter)

Földes Ferencné (Érd-Parkvárosi Református Gyülekezet)

Füke Szabolcs (Nógrádi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Fülöp Ferenc (Szolnoki Református Gyülekezet; egyházfi)

Füredi Péter (Kispesti Evangélikus Egyházközség; villamosmérnök/alapítvány kuratóriumi elnök)

Garai András (Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas, laikus egyháztag / „maszek” NET misszionárius)

Gerlai Pál (Tokaj és környéke Evangélikus Egyházközség; parókus lelkész, espereshelyettes)

Girardi Éva (Kispesti Evangélikus Egyházközség)

Girardi Kornél (Kispesti Evangélikus Egyházközség; presbiter, gondnok, templomgazda)

Gombor Krisztián (Kétbodonyi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Gőcze György (Bajai Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Grendorf Péter (Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Grendorf-Balogh Melinda (Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Dr. Guóth Emil (Gödi Evangélikus Leányegyház; tanár)

Güntner Ottóné (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Gyarmati Mónika (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; HR munkatárs)

György Ferenc (Bonyhád-Hidas-Kismányoki Evangélikus Egyházközség; középiskolai tanár/gyülekezeti felügyelő)

Györgyi Zsolt (Alberti Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Győri András Timótheus (Nagytarcsa; operatőr-vágó, média munkatárs)

Győri Gábor Ádám (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Győri Gábor Dávid (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; iskolalelkész)

Győri János Sámuel (Szentendrei Evangélikus Egyházközség; plántáló lelkész)

Győri Pál Barnabás (evangélikus; könyvkötő, gitáros zenei szolgálat)

Győri Péter Benjámin (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; lelkész, esperes)

Győri Péter Benjáminné (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; tanító, hitoktató)

Győri Péter Dániel (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Győri Tamás József (Budapesti Kortárs Keresztény Intézet; lelkész, misszionárius)

Győri Virág (Budapesti Kortárs Keresztény Intézet; főszerkesztő)

Haba Gábor (Újpesti Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Hajdó Ákos (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; tanár / gyülekezeti felügyelő)

Hajduné Cséplő Ildikó (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Halász Mária (Szombathelyi Evangélikus Egyházközség; operátor)

Harmadás Lajos (Iharosberény; presbiter)

Harmadás Lajosné (Iharosberény; kántor)

Herkely Eszter (Kispesti Evangélikus Egyházközség; cukrász, hallgató)

Herkely János (Kispesti Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Herkely János (Kispesti Evangélikus Egyházközség)

Herkely Lídia (Kispesti Evangélikus Egyházközség; HR tanácsadó)

Herkelyné Melinda (Kispesti Evangélikus Egyházközség; Sztehlo vezető ápoló, „hitoktató”)

Híves Jánosné (Dunaharaszti Evangélikus Gyülekezet; nyugdíjas (tanító))

Hlavacska András (Hatvani Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas mérnök/másodfelügyelő-jegyző)

Hokker Zsolt (Budafoki Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Honthegyi Zsolt (Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség; parókus lelkész)

Horváth Csaba Tamás (Budaörsi Evangélikus Egyházközség; fuvarozó/presbiter)

Horváth Ildikó Katalin (Budaörsi Evangélikus Egyházközség; hitoktató)

Horváth Krisztina (Érdi Evangélikus Egyházközség; könyvelő)

Horváth Miklós (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Horváth-Bolla Zsuzsanna (Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség; Evangelikus.hu főszerkesztő, újságíró)

Horváth-Hegyi Ádám (Salgótarjáni Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Horváth-Hegyi Áron (Sámsonházai Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Hudák Zsoltné (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; egyháztag)

Husz Attila (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Huszárik Ildikó (Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas tanár/gyülekezeti felügyelő)

Ihász Beatrix (Beledi Evangélikus Egyházközség; lelkész/esperes)

Isó Dorottya (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; evangélikus lelkész)

Isó M. Emese (Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség; művészettörténész)

Isó Zoltán (Veszprémi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Ittzés István (Érdi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas lelkész)

Dr. Ittzés Máté (Dunakeszi-Göd; felügyelő)

Jasper-Makay Emese (tanár)

Kajáry Jánosné (Kispesti Evangélikus Egyházközség; egyháztag)

Kaliczkáné Csorba Judit (Bánki Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Kardos Máté (Hatvani Evangélikus Egyházközség - Gyöngyösi Evangélikus Leányegyház; gyülekezeti tag)

Kardos Melinda (Hatvani Evangélikus Egyházközség - Gyöngyösi Evangélikus Leányegyház; presbiter)

Karsay Lajos (Győrújbarát-Tényő-Győrszemerei Társult Egyházközség; lelkész)

Kecskeméti Pál (Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség; igazgató lelkész)

Dr. Kemény Csaba (Csömöri Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Kendeh-Kirchknopf Péter (Csömöri Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Dr. Keresztényi István (Érdi Evangélikus Egyházközség; helyettes felügyelő)

Dr. Keresztényi Istvánné (Érdi Evangélikus Egyházközség; lelkészi munkatárs)

Killik Jenő (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti tag)

Kis Szabolcs Máté (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; fejlesztőmérnök)

Kiss Máté (Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Kissné Babai Ildikó (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas, presbiter)

Koczor Tamás (Budapest-Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti lelkész)

Kohut Andrásné (Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség)

Komlódiné Alföldi Erzsébet (Kecskeméti Evangélikus Egyházközség; könyvelő)

Koncz István (Legéndi Evangélikus Leányegyházközség; egyházmegyei felügyelő)

Kondacs Csaba (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; köztisztviselő/presbiter-gondnok)

Kondacsné Rigó Krisztina (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; köztisztviselő/számvevőszéki tag)

Kondor Péter (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség; püspök)

Dr. Koppány Tamás (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; ügyvéd/presbiter)

Kovács Andrásné (Lébényi Evangélikus Egyházközség; adminisztrátor)

Kovács Imréné (Mezőberény; gyülekezeti tag)

Kovács Jenő Ferenc (Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Kovács László (Bajai Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Kovács Ottó (Hatvani Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / gyülekezeti felügyelő)

Kovács Ottóné (Hatvani Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Kovácsné Tégen Sára Mária (Aszódi Evangélikus Egyházközség; hittanár-nevelő tanár, kántor)

Dr. Kovácsovics Beatrix (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség / Ekholmen, Linköping, Svédország; neuroradiológus)

Kövesdi Miklós (Gyoma/Szentendre; író, műfordító)

Kulcsár Márton (Lucfalvai Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Kun Lászlóné (Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség; egyháztag)

Kustra Csaba (Tápiószentmártoni Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Kutasi Zoltánné (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség)

Labossa Péter Mihály (Érdi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Labossáné Kővágó Anita (Érdi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Laczki János (Orosházi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Lajtos János (Csomádi Evangélikus Egyházközség; evangélikus lelkész, parókus)

Láng Tiborné (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / gyülekezeti tag, látogató)

László Lajos Gergely (Bócsa-Tázlári Evagélikus Egyházközség; parókus lelkész)

László Lajos Istvánné (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség)

Lázár Zsolt (Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség; lelkész/esperes)

Lázárné Skorka Katalin (Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Lorx Ádám (Érdi Evangélikus Egyházközség)

Lőrincz Andrásné (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség)

Madarász Géza (Pusztaföldvári Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti munkatárs)

Magdó János (Érdi Evangélikus Egyházközség)

Majorosné Lasányi Ágnes (Ceglédi Evangélikus Egyházközség; pedagógiai szakértő / felügyelő)

Malik Péter Károly (Filadelfia Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Malya Ágnes (Pilisi Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Malya Péter (Hatvani Evangélikus Egyházközség - Gyöngyösi Evangélikus Leányegyház; középiskolai tanár/presbiter)

Máté Edith (Marosvásárhely; betegápoló/felekezeti tag)

Máté Roland (Kölcsei Evangélikus Egyházközség; ügyvezető/felügyelő)

Máthé Csaba Levente (Mezőlaki Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Matusné Sényi Klára (Keszthely; nyugdíjas/presbiter, másodjegyző)

Mészáros György (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Milyan Mihályné (Szügyi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Mislóczky Mária (Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Molnár Miklós (Veszprémi Evangélikus Egyházközség)

Molnárné Friedrich Katalin (Budaörsi Evangélikus Egyházközség; hitoktató)

Mórotz Zsolt (Bobai Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Nagy Gábor (Súri Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Nagy Róbert (Orosházi Evangélikus Egyházközség; intézményvezető (iskolaigazgató), egyházmegyei felügyelő (Nyugat-Békés))

Nagy Viktória (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Nagy Zoltán (Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; hitoktató/felügyelő)

Nagy Zoltán (Békéscsaba-Jaminai Evangélikus Egyházközség; esperes)

Dr. Nagyné Ávéd Mária (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas mérnök, mérnök-tanár)

Nagyné Györgyi Szilvia (Orosházi Evangélikus Egyházközség; pedagógus-tanító, hitoktató)

Nagypál Géza (Érdi Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Opposits Béla (Érdi Evangélikus Egyházközség)

Oravecz András (Öttevény Evangélikus Leányegyházközség; gépészmérnök/kántor, presbiter)

Ozoróczki Martin (Lucfalvai Evangélikus Egyházközség)

Pálfi Zoltán (Szentendrei Evangélikus Egyházközség; brand manager/felügyelő)

Dr. Pesti Fruzsina (Legéndi Evangélikus Leányegyházközség; jogász/egyházközségi jegyző)

Péterné Benedek Ágnes (Békéscsabai Evangélikus Egyházközség; másodlelkész)

Pintér Mihály (Mendei Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Pityi Mária (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas gyógypedagógus)

Pleva Norbert (Galgagutai Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Pocsai Tamás (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Pocsainé Sárkány Zsuzsanna (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Pongrácz Gábor (Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség; mérnök/presbiter)

Pozsonyi Pál (Kispesti Evangélikus Egyházközség; tag)

Pozsonyiné dr. Kerekes Judit (Kispesti Evangélikus Egyházközség; tag)

Rác Dénes (Celldömölki Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Radenhausen Edit (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; szakfordító/presbiter)

Raisz Miklós (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas mérnök)

Rátz András (Győrújbaráti Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Ribár János (Kispesti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Réti Lajos (Rétsági Evangélikus Leányegyház; ny.pedagógus / gondnok)

Réti Lajosné Harmati Margit (Rétsági Evangélikus Leányegyház; ny.pedagógus / gondnok)

Dr. Rihmer Zoltán Oszkárné (Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség; orvos)

Rosenberger Tamás (Galgagyörki Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Ruttkay Miklián Erzsébet (Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Sághy Balázs (Domonyi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Sághy Kata (Domonyi Evangélikus Egyházközség; iskolalelkész)

Salánki Lászlóné (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Schmidt Ágnes (Bényei Evangélikus Egyházközség; tech. beszerző és vállalkozó)

Schvarczkopf Anita (Ajkai Evangélikus Egyházközség; gyógypedagógus/presbiter)

Seben Glória (Gödöllői Evangélikus Egyházközség; lelkész, hitoktató, egyetemi tanársegéd)

Sefcsik Zoltán (Szekszárd és Környéke Társult Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Dr. Simon Éva Mária (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; orvos)

Simon Zsolt (Sopronbánfalvi Evangélikus Egyházközség)

Sinkó Gábor Vilmos (Bokodi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Sinkó-Szabó Lilla (Szákszendi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Soltész Csaba (Nyíregyházi Emmaus Evangélikus Gyülekezet)

Soltész Dóra (Nyíregyházi Emmaus Evangélikus Gyülekezet)

Soltész Gábor (Nyíregyházi Emmaus Evangélikus Gyülekezet)

Dr. Speck József (Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség; jelölőbizottsági elnök)

Stermeczki András (Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Stickl Józsefné (Érdi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas/gyülekezeti tag)

Stinner Lajosné (Lébényi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Südy György (Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség; vállalkozó, másodfelügyelő)

Süller Zsolt (Tordas-Gyúrói Társult Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Szabó András (Vanyarci Evangélikus Egyházközség; lelkész/esperes)

Szabó Erzsébet (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség)

Dr. Szabó József (Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség)

Dr. Szabó Mátyásné (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas/pénztáros)

Szabó Zsuzsanna (Kispesti Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas / tag)

Szabó-Petrik Andrea (Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség; gyógypedagógus)

Szakács Tamás (Aszód/Nógrád megye; lelkész/Nógrád megyei kisegítő lelkész)

Dr. Szalóki Tibor (Váci Evangélikus Egyházközség; osztályvezető főorvos / presbiter)

Szarka István János (Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség; lelkész/esperes)

Szeberényi Lászlóné (Maglódi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Széll Bulcsúné (Bényei Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Szemerei János (Győr; evangélikus lelkész, püspök)

Szende Márta (Gyömrő; nyugdíjas tanár)

Szende Zsuzsa (Gyömrő; nyugdíjas tanár)

Szepesfalvyné Magassy Márta (Budafoki Evangélikus Egyházközség; szociális intézményvezető/jegyző)

Szeverényi János (Evangélikus Missziói Központ; missziói lelkész)

Szkaliczki Tibor (Csepeli Evangélikus Egyházközség / Gerendási Evangélikus Gyülekezet)

Szpisák Attila (Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség – Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Slovenskom Komlóši; lelkész)

Sztojanovics Dániel (Magyarországi Evangélikus Egyház)

Sztrókay Edit (Budavári Evangélikus Egyházközség; gimnáziumi tanár)

Szusz Katalin (Szekszárd; presbiter)

Dr. Takács Edit Ágnes (Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség / Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; tanár)

Takács Eszter (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Tamásy Tamás (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Tamásy Tamásné (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; evangélikus lelkész)

Dr. Tarján Péter (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; orvos)

Tihany Sándorné (Hatvani Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas/pénztáros)

Tolnay-Knefély György Márton (Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Torda Dorottya (Nemescsó-Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszló Társult Egyházközség; tanár / gyülekezeti tag)

Torda Géza (Nemescsó-Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti tag)

Torda Tamás (Nemescsó-Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti tag)

Tordáné Kovács Mária (Nemescsó-Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség; gyülekezeti tag)

Torzsa Tamás (Szügyi Evangélikus Egyházközség; evangélikus lelkész)

Tóth Károly (Soproni Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Tóth Richárd (Kispesti Evangélikus Egyházközség)

Török János (Szügyi Evangélikus Egyházközség; felügyelő)

Tubán József (Csornai Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Túróczi Magdolna (Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Egyházközség; szociális gondozó)

Tuska Tibor (Kondorosi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Vadász Imréné (Érdi Evangélikus Egyházközség; nyugdíjas)

Valcsikné Palcsó Szilvia (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; tanító)

Váraljainé Melis Orsolya (Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség; parókus lelkész)

Varga Andrea (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Varga Hajnalka (Szolnoki Evangélikus Egyházközség; presbiter)

Vatai Gyula (Gyomai Evangélikus Egyházközség; hitoktató/presbiter)

Veczán László (Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség; építőmérnök / egyházmegyei felügyelő)

Veczánné Repka Jolán (Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet; mélyépítő mérnök / egyházközségi felügyelő)

Végh Nóra (Szolnoki Evangélikus Egyházközség)

Verasztó János (Békéscsabai Evangélikus Egyházközség; helyettes lelkész)

Veres József (Surdi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Veres Tamás (Hajdúsámson Református Egyházközség; presbiter)

Veres-Ravai Réka (Szentesi Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Verner Zsuzsanna (Kispesti Evangélikus Egyházközség; főállású anya)

Viczián István (evangélikus; HR Generalista/gyülekezeti tag)

Vicziánné Salla Ildikó (Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség; intézményvezető)

Vígh Roland (Miskolc Belvárosi Evangélikus Gyülekezet; presbiter)

Weltler Gábor (Malomsoki Evangélikus Egyházközség; lelkész)

Zsarnai Krisztián (Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség; lelkész/esperes)

 .