„Itt állok, másként nem tehetek”...
Luther Márton – Worms, 1521. április 18.

Köszöntjük az Olvasót!

Ezt azt oldalt alapvetően azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítségével emlékezzünk Luther Mártonnak a wormsi birodalmi gyűlésen történt bátor és világformáló, Szentírás mellett való kiállására. A „Worms 500 éve” menüpont alatt elsősorban a történelmi visszatekintést szeretnénk segíteni, felidézve az 500 évvel ezelőtt történt esemény jelentőségét.

Persze az egykor volt események felelevenítésének csak akkor lehet igazán értelme, ha a múlt története segít eligazodni a jelenben, ha az cselekvésre tud sarkallni a mában. Ezért nem csupán megemlékezni szeretnénk, hanem a jubileumhoz kapcsolódva megerősíteni is, interaktív módon bevonni minél többeket, lehetőséget biztosítva, hogy hitünk megvallásával hozzákapcsolódjunk evangélikus örökségünkhöz. Azzal szeretnénk megünnepelni Luther Márton wormsi fellépését, hogy arra bátorítunk minél többeket, hogy írják alá azt a rövid nyilatkozatot, melyben kifejezik, hogy csatlakoznak reformátorunk kiállásához. Erre kínál lehetőséget a „Worms ma” menüpont. Aláírási kampányunk 2020 reformáció ünnepétől 2022 húsvétjáig – illetve április 18-ig –, az 500 éves wormsi jubileum végéig tart.

Természetesen lényeges és szükséges, hogy például egy népszámláláson megvalljuk az evangélikus egyházhoz mint szervezethez való tartozásunkat. Azonban ez még nem elegendő, hiszen nem sokat ér, ha vallomásunk jelentése számunkra nem teljesen világos. Ezért fontos az is, hogy újra és újra hitünk tartalmára is figyeljünk. Az evangélikus hit fókuszpontjában – Luther Márton óta – eredendően a Szentírás áll mint Isten kinyilatkoztatott Igéje, mely teljes egészében bizonyságtétel Jézus Krisztusról. Ez az evangélium: örömhír Jézus Krisztusról – erről nevezzük evangélikusnak magunkat. Az evangélikus hitéletben a Szentírás olyan alapvető szerepet tölt be, hogy nélküle mint központi alap nélkül nem maradhat meg az egyház. Elengedhetetlen ezt újra és újra tudatosítani, mert ez a gyökér tartja a fát. Az „Evangélikus hitéletünk” menüpontban ezért felvillantjuk, hogy egyházi életünk minden megnyilvánulásában – a lutheri alapoknak megfelelően és helyesen – Isten Igéje van a középpontban.

Szeretnénk, ha az évforduló Isten Igéjének, a Szentírásnak az ünnepévé is lehetne egyházunkban, hogy ismét – ahogyan már oly sokszor – felragyogjon annak kulcsszerepe. Reméljük, hogy ez a szerény weboldal is katalizálni tudja majd, hogy Luther alapján és Lutherrel együtt a Szentíráshoz kössük magunkat, hogy el ne ragadjon és pusztítson bennünket a korszellem ma is zúgó vihara.

„Szerető, mennyei Atyánk, kérünk, add nekünk elsősorban az Igédet, hogy az evangélium tisztán és igazán hirdettessék az egész világon! Azután add, hogy mi az Igét hittel elfogadjuk, s az munkálkodjék s éljen mibennünk!” Luther Márton: Nagy káté

Csatlakozz Lutherhez! – Worms500

Csatlakozom Lutherhez!